Brod dobija sistem objedinjene naplate komunalnih usluga

Opština Brod će uskoro dobiti sistem objedinjene naplate (SON), što znači da će građani dobijati jedan račun za sve komunalne usluge koje dobijaju na području opštine.

Ovim povodom, predstavnici firme ''Dwelt'' izvršili su prezentaciju sistema i upoznali predstavnike lokalne uprave i komunalnih preduzeća sa načinom rada i prednostima SON-a.

Uvođenje SON-a u Brodu finansira Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, a vrijednost investicije je 300.000 KM.

SON treba da bude poseban organizacioni dio opštinske uprave za obračun i naplatu komunalija, da sa davaocima komunalnih usluga, preduzećima, zaključi ugovore i da za njih vodi centralnu evidenciju korisnika, vrši obračun i izdaje račun, vrši naplatu komunalija, zaprima prigovor-reklamacije i rješava ih, te da samostalno pokreće i vodi postupak prinudne naplate.

Tagovi: