Državljani BiH nisu među vodećim kriminalcima u Austriji

Nakon tri godine pandemije, policija Austrije je objavila izvještaj o kriminalu, navodeći da, iako je za vrijeme pandemije došlo do smanjenja u broju krivičnih djela, taj trend se polako mijenja i dolazi na nivo prije pandemije.

Naime, broj krivičnih djela samo u Salcburgu je tokom 2022. godine porastao za 22,7 odsto. Kada je, konkretno, riječ o Salcburgu onda je tokom prošle godine prijavljeno 21 543 osumnjičena, a procenat stranaca među kriminalcima je iznosio čak 45 odsto.

Zanimljivo je da po broju prijavljenih osumnjičenih, državljani BiH nalaze na trećem mjestu, odmah iza Nijemaca i Rumuna. Dodajemo da ovaj podatak nije tačan iako ga je veliki broj medija objavio.

Članak je, kako je kasnije navedeno, objavljen na domaćim portalima, odnosno dio koji se odnosi na Salzburg, podudara se s člankom objavljenim na zvaničnoj stranici austrijske policije. Riječ je o policijskom izvještaju o statistici kriminaliteta za 2022. godinu za Salzburg, koji je objavljen 6. marta, a u kojem se navodi da su u 2022. godini u ovom gradu bile 31.664 prijave prekršaja, 22,7% više nego 2021. godine. U njemu se navodi i da stranci čine oko 45% ili 9.978 osumnjičenih za krivična djela u 2022. godini u Salzburgu te da su državljani Njemačke, Rumunije i Bosne i Hercegovine najzastupljeniji među osumnjičenim strancima.

S druge strane, podaci za koje se tvrdi da se odnose na Linz ipak se odnose na nešto drugo. Naime, tvrdnja da su državljani BiH peti po broju osumnjičenih stranaca podudara se s izvještajem o statistici kriminaliteta za 2022. godinu za Gornju Austriju – austrijsku saveznu pokrajinu čiji je glavni grad Linz.

Izvještaj za Linz pojedinačno, ili drugi izvor tvrdnje da su “kriminalci iz BiH u Lincu po broju krivičnih djela na petom mjestu”, nismo uspjeli naći. Ipak, podaci za Salzburg i pokrajinu Gornja Austrija ne podržavaju tvrdnju da su državljani BiH među “vodećim kriminalcima u Austriji”.

Naime, Federalni ured kriminalističke policije pri Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova Austrije 5.3.2023. godine objavilo je izvještaj o statististici kriminaliteta u 2022. godini s podacima za cijelu Austriju. Bosna i Hercegovina se u izvještaju spominje samo jednom, u poglavlju o osumnjičenima. Navodi se da je broj osumnjičenih iz stranih država porastao u proteklih deset godina s 85.376 u 2013. godini na 128.594 u 2022. 

Navodi se i da je najviše osumnjičenih stranaca došlo iz Rumunije (14.468), pa potom iz Njemačke (12.919), Srbije (9.965), Turske (7.236), Mađarske (7.159), Sirije (6.504), Slovačke (6.173) i Afganistana (5.398). Tek se na devetom mjestu nalaze državljani/ke Bosne i Hercegovine, njih 4.794. 

Prema podacima iz izvještaja, ukupan broj osumnjičenih lica prijavljenih u 2022. godini (i austrijskih i stranih državljana/ki) iznosio je 302.530. Oko 42% osumnjičenih bili/e su strani/e državljani/ke, a državljani/ke iz BiH čine 3,8% osumnjičenih stranaca. Osumnjičenih 4.794 državljanina/ki BiH tačnije čine 1,58% svih osumnjičenih u Austriji u 2022. godini.

Dakle, tvrdnja da su državljani BiH “među vodećim kriminalcima u Austriji” prosto je neutemeljena, jer čine tek nešto više od 1% osoba osumnjičenih za krivična djela u protekloj godini te manje od 4% od ukupnog broja osumnjičenih stranaca.

nezavisne.com

Tagovi: