Plan organizovanja nastave od 6. aprila

Prema Zaključku o izmjenama i dopunama Zaključka o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, koji je Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske donio 4. aprila 2021. godine, od sutra, 6. aprila 2021. godine nastaviće se odvijanje vaspitno-obrazovnog rada u prostorijama osnovnih škola za učenike od prvog do petog razreda, u skladu sa Planom organizovanja rada osnovnih i srednjih škola i đačkih domova u školskoj 2020/2021. godini za vrijeme trajanja pandemije virusa korona od 24. 8. 2020. godine.

Takođe, osnovne škole će nastaviti da organizuju prošireni program, odnosno produženi boravak i jutarnje čuvanje, u skladu sa navedenim planom.

Za učenike od šestog do devetog razreda osnovne škole i učenike srednjih škola i dalje će biti organizovana nastava na daljinu, u skladu sa Instrukcijom o organizovanju vaspitno-obrazovnog rada na daljinu od 22. 3. 2021. godine. Škole u Republici Srpskoj su dužne da u ovom periodu organizuju nastavu na daljinu korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.
 

Osnovne škole, u kojima se organizuje nastava u školskim učionicama, su i dalje u obavezi da postupaju u skladu sa tačkama 3. i 4. Zaključka o odvijanju vaspitno-obrazovnog rada u prostorijama osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj broj 61-1/20 od 30. 10. 2020. godine, koji je donio Republički štab za vanredne situacije, a kojima su zadužene sve vaspitno-obrazovne ustanove i gradski/opštinski štabovi za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, da redovno obavještavaju Ministarstvo, te da ukoliko bude potrebno dostave prijedlog za obustavljanje nastave u školama i prelazak na odvijanje nastave na daljinu.

Tagovi: