Iskopavanje šljunka: Policija provjerava snimak "iz svemira"

Nakon jučerašnje objave satelitskog snimka iskopavanja šljunka na granici opština Vukosavlje i Modriča i prijave neformalne grupe građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka iz korita rijeke Bosne“ Vodnoj inspekciji RS i JU “Vode”, danas je reagovala Policijska stanica Modriča, čiji službenici su izašli na teren.

- Policijski službenici Policijske stanice Modriča su po ranijim saznanjima i sumnjama da se vrši nelegalni iskop šljunka na granici opština Vukosavlje i Šamac i informacija na društvenim mrežama o podnošenju prijave nadležnima, izašli na lice mjesta radi utvrđivanja činjeničnog stanja. Istraga je u toku i nije još identifikovano lice, koje bi bilo osumnjičeno da je činilo nedozvoljene radnje. Ukoliko se utvrdi da je bilo kršenja zakona, prijava u slučaju sumnji za počinjeno krivično djelo biće podnesena Okružnom tužilaštvu Doboj ili za prekršaj nadležnim organima inspekcije – kaže portparol PU Doboj Dragana Kerkez.

Iz neformalne grupe građana ističu da su zadovoljni brzom reakcijom policije, kao i iz opštine Vukosavlje, odakle je JU “Vode” i Inspektoratu RS takođe upućena prijava, jer se radi o parceli u državnoj svojini. Kažu da im smiješne zvuče tvrdnje iz firme “BETON-KOP” iz Odžaka da šljunak nije iz korita rijeke Bosne već iz rijeke Save i da je separacija na području opštine Modriča.

- Satelitski snimci tačaka zahvata, odnosno iskopa pokazuju da je riječ i o području opštine Vukosavlje, što je manje bitno od toga da se eksploatacija vrši bez dozvole, ugovora ili koncesije nadležnih - kaže član Grupe Zekerijah Bahić, dodajući da ga čudi ćutanje lokalnih vlasti u Modriči zbog ovih nelegalnih radnji.

Grupa je za sutra najavila zvanično podnošenje prijave i MUP RS, PU Doboj, od koje će zatražiti da po završetku istrage, ali u što kraćem roku, podnese krivičnu prijavu nadležnom Tužilaštvu u Doboju, ukoliko se utvrdi osnovanost njene prijave.

NEGIRANJE

Vlasnik firme Beton-Kop d.o.o. iz Odžaka, prijavljene za nelegalni iskop šljunka iz rijeke Bosne, ostaje pri tvrdnjanja da šljunak nije iz Bosne nego iz Save.

- Seperacija je na lično ime, a ne na ime firme Beton-Kop, deponiju sam kupio i pijesak nije iz rijeke Bosne, već iz rijeke Save. Nije bilo mjesta ni lokacije za lagerovanje na drugom mjestu, već na tom području – izjava je Osmana Kahvedžića, koji negira i da je verbalno prijetio jednom članu Grupe, jer su iz nje najavili da će policiji prijaviti pretnje Kahvedžića.

 Lj. Đurić