Postavljeni kontejneri za selektivno odlaganje otpada

U naseljima Skele i Žito-kombinat danas su postavljeni kontejneri za selektivno odlaganje otpada.

Kontejneri, označeni zelenom, plavom i žutom bojom u skladu sa vrstom otpada koji se u njih odlaže, nabavljeni su posredstvom paketa opreme za koji se opština Brod opredijelila u skladu sa jednom od komponenti projekta ReLOaD, a u okviru saradnje jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Opština Brod je jedna od deset jedinica lokalne samouprave koja je dio ovog trogodišnjeg projekta.

Tagovi: