Privrednim kriminalom stekli 34 miliona KM

Materijalna šteta pričinjena privrednim kriminalitetom u Republici Srpskoj tokom 2022. godine procijenjena je na 28.490.867 KM, dok stečena protivpravna imovinska korist iznosi 34.015.535 KM, pokazuju zvanični podaci MUP-a Republike Srpske.

- Policijski službenici MUP-a RS tokom protekle godine otkrili su 476 krivičnih djela privrednog kriminaliteta, a tužilaštvima je podneseno 287 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv 408 lica - navodi se u odgovoru na pitanja CAPITAL-a.

U 2022. godini, navodi se dalje, otkriveno je i prijavljeno 269 krivičnih djela sa obilježjem korupcije, a nadležnim tužilaštvima je podneseno 149 izvještaja protiv 219 lica.

- Ukupna materijalna šteta nastala izvršenjem krivičnih djela koruptivnog karaktera iznosi 22.364.973 KM, a počinioci su ostvarili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 23.589.008 KM - preciziraju iz MUP-a RS.

U odnosu na godinu prije, smanjena je visina materijalne štete počinjena privrednim kriminalitetom, ali istovremeno je povećan iznos stečene protivpravne imovinske koristi.

- Pričinjena materijalna šteta u 2021. godini iznosila je 33,48 miliona maraka, što je za oko pet miliona maraka manje od prošlogodišnjih 28,49 miliona KM, dok je stečena protivpravna imovinska korist u 2021. godini iznosila 27,13 miliona KM, a u 2022. godini ona je procijenjena na nešto više od 34 miliona KM - pokazuju zvanični podaci.

Isto tako, ukupna materijalna šteta nastala izvršenjem krivičnih djela koruptivnog karaktera smanjena je sa 27.976.908 KM koliko je iznosila 2021. godine na 22.364.973 KM koliko je nastalo 2022. godine, dok je protivpravna imovinska korist u iznosu od 19.228.877 KM koja je stečena 2021. godine tokom prošle godine povećana na 23.589.008 KM.

CAPITAL.ba