Više od 300 žena žrtava nasilja dobilo finansijsku podršku

Fondacija "Udružene žene", kroz Fond za ekonomsko osnaživanje žena, pruža podršku žrtvama koje su preživjele nasilje, i to i finansijsku i psihološku podršku, kazala je za "Nezavisne novine" finansijska menadžerka ove fondacije Helena Jokić.

Ističe da je ekonomsko osnaživanje žena jedan od osnovnih prioriteta za poboljšanje njihovog ekonomskog i društvenog položaja.

- Više od 300 žena koje su bile štićenice Sigurne kuće dobilo je finansijsku podršku kroz Fond za ekonomsko osnaživanje. Njih 75 odsto je nakon izlaska iz Sigurne kuće započelo samostalan život kroz ekonomsku nezavisnost i osamostaljivanje. Žrtve nasilja imaju nizak stepen samopouzdanja i zbog toga im je potrebna ne samo ekonomska, već i psihološka podrška kako bi podigle vlastito samopouzdanje i samopoštovanje. Da bi vratila kontrolu nad vlastitim životom, žena žrtva nasilja mora da ima prava na ekonomsku i društvenu ravnopravnost, te da ima mogućnosti da zadovolji svoje životne potrebe i potrebe svoje porodice, da bude konkurentna na tržištu rada i da ima mogućnost pokazivanja i dokazivanja vlastitih potencijala - kazala je Jokićeva.

Napominje da je ekonomsko nasilje nad ženama od strane njihovih partnera oblik nasilja koji i institucije sistema, ali i same žrtve teže prepoznaju.

- Ono se ogleda u nejednakoj kontroli nad zajedničkom imovinom, kao i finansijama, uskraćivanju pristupa finansijskim sredstvima, zapošljavanju i obrazovanju, usljed čega dolazi do stavljanja žene u poziciju ekonomske zavisnosti od nasilnika. Ekonomska zavisnost žene od nasilnika i zadržavanje u nasilnoj zajednici naročito je izražen problem kod žena koje imaju djecu, a nemaju vlastitih finansijskih sredstava kako bi započele samostalan, siguran i stabilan život - objasnila je Jokićeva.

Kako kaže, iz tog razloga ekonomsko osnaživanje žena je jedan od ključnih faktora prevencije i zaštite od nasilja prema ženama.

- Samo osnažena žena može da doprinese sebi i svojoj porodici i može da izgradi bolji i ljepši život, da stvori veće prihode i kreira samostalne biznise koji bi mogli da obezbijede i dodatna radna mjesta. Samo osnažena žena je sretna žena i upravo to je vizija Fondacije 'Udružene žene', koja se ostvaruje kroz Fond za ekonomsko osnaživanje žena - kazala je Jokićeva i napomenula da je Fond osnovan 2016. godine s ciljem pronalaska adekvatne izlazne strategije koja je u najboljem interesu za žene i djecu žrtve nasilja u porodici.

Tagovi: