Vlasnici šljunkare skidaju pečate sa zabrane i nastavljaju rad

Nakon što je neformalna grupa građana krajem prošlog mjeseca prijavila sumnje u nelagalni iskop šljunka u blizini korita rijeke Bosne na granici između Vukosavlja i Šamca, Kriminalistička policija Policijske uprave Doboj je provela akciju kontrole rada šljunkara na području koje operativno pokriva, čiji rezultati  za brigu i "mirišu" na korupciju.

"Većina od 12 kontrolisanih šljunkara radi nelegalno, odnosno do sada smo utvrdilida te poslove rade bez potrebnih dozvola nadležnih. Po dokumentovanju tih krivičnih djela podnijećemo izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Doboj, koje smo obavijestili o aktivnostima i radimo u dogovoru sa njim. Juče i danas smo podnijeli dva izvještaja za šljunkare koje su bile zapečaćene od strane nadležnih organa, ali je od strane vlasnika došlo do oštećenja i skidanja pečata i nastavili su sa obavljanjem te djelatnosti, iako nemaju dozvolu za rad - rekao je na današnjoj konferenciji za medije načelnik PU Doboj Slobodan Radinković.

Za prijavu sumnji u nelegalni iskop šljunka između Vukosavlja i Modriče Javna ustanova "Vode Srpske" je građanima, koji su podnijeli prijavu, odgovorila da su prijavu proslijedili nadležnom Inspektoratu RS.

"Predmetnu prijavu smo uputili republičkoj vodnoj inspekciji da postupe u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima i preduzmu poslove iz svoje nadležnosti" - odgovorili su iz Bijeljine.

Ono što je u cijelom slučaju interesantno je dilema kako je moguće da inspekcije koje kontroliše rad šljunkara, prije dolaska kriminalističkih inspektora, nisu uočili nelagalan rad šljunkara, a među njima, prema tvrdnjama iz policije, ima i "divljih" šljunkara. Posebno za istragu i reagovanje nadležnih, prije svega tužilaštva, je skidanje pečata nakon zabrane rada šljunkara, jer se osim nelegalnog rada, radi i o dodatnim krivičnim radnjama, odmnosno krivičnom djelu "Sidanje i povreda službenog pečata i znaka".                                                                                                           

Lj. Đ.

Tagovi: