Zajednički roditeljski sastanak za prve razrede

Ove godine nastava je počela, i odvija se, u skladu sa epidemiološkom situacijom, a to podrazumijeva što manje kontakata i posjeta u krugu škole.

Iz tih razloga preporučeno je da se informacije sa roditeljima vrše onlajn.

Pošto se razrednici i roditelji učenika prvih razreda ne poznaju, održan je prvi zajednički roditeljski sastanak i to u dva termina radi poštovanja pravila trenutne situacije. U ponedjeljak (12. 10) održan je roditeljski sastanak za razrede I1 (bravar-zavarivač) i I3 (tehničar CNC tehnologija), a u petak (16. 10) za I2 (konobar/kuvar), I4 (poslovno-informatički tehničar) i I5 (gimnazija).

Direktorica je pozdravila sve prisutne roditelje i objasnila kako škola trenutno funkcioniše. Nema kabinetske nastave, profesori i učenici nose maske u toku nastave, nema održavanja informacija u krugu škole, osim ako nije posebno potreban dolazak u školu, učenici ne izlaze vani na odmor itd.

Direktorica je naglasila vaspitnu i obrazovnu ulogu škole, prava i obaveze učenika, ali i roditelja prema tim učenicima. Upoznala je roditelje sa školskim kalendarom i naglasila da je prvi razred u stručnoj školi posebno važan. Predstavila je stručnu službu škole, objasnila njihovu ulogu u vaspitanju djece, a onda je pedagog Vedran Pjanić preuzeo riječ.

Podrobnije je opisao svoj posao i zaduženja, objasnio je šta podrazumijeva svaka struka i koliko zahtijeva učenja. Pedagog je ukazao roditeljima na pravilnike koji se odnose na učenike, a nalaze se na sajtu Ministarstva i kulture RS.

Roditeljski sastanak je počeo u amfitetaru, a nastavio se u učionicama sa razrednicima navedenih odjeljenja, poštujući mjere epidemiološke situacije (obavezne maske, držanje odstojanja i manje od 50 okupljenih na jednom mjestu).

D. M.