Gubitak KOMVOD-a u 2020. godini više od pola miliona KM

Danas se u javnosti, putem društvenih mreža, oglasio brodski JKP KOMVOD. Transparentnost u poslovanju mogla bi karakterisati novo poglavlje ovog javnog preduzeća. 

Naime, uvidom u bilans uspjeha KOMVOD-a, može sekonstatovati da je prethodna, 2020. godina, bila porazna jer je gubitak ovog preduzeća na dan 31.12.2020. godine čak 592.325,00 KM.

D.M.