Nebojša iz Teslića riješio problem star 40 godina, a sada je osporio i rezultat poznatog ruskog matematičara

Nebojša Đurić, viši asistent za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene, zaposlen na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerzitetu u Banjaluci, osporio je rezultat poznatog ruskog matematičara Vjačeslava Jurka.

Đurić i Sergej Butrin, ruski matematičar sa Državnog univerziteta Saratov, objavili su naučni rad „O nejedinstvenosti konstrukcije Šturm-Liuvilovog operatora sa kašnjenjem“ u prestižnom naučnom časopisu „Communication in Nonlinear Science and Numerical Simulation“ sa impakt faktorom 4,11. Riječ je o radu u kojem je oboren rezultat profesora Jurka, jednog od vodećih svjetskih naučnika, specijalizovanih za inverznu spektralnu teoriju, objavljeno je na sajtu UNIBL.

Jurko je profesor na Državnom univerzitetu Saratov i do sada je objavio devet monografija i više od 500 istraživačkih članaka, od toga preko 170 naučnih radova posvećenih upravo inverznim spektralnim problemima za različite klase operatora, uključujući funkcionalno-diferencijalne operatore sa kašnjenjem.

Šira javnost je za Nebojšu Đurića saznala prošle godine kada je objelodanjeno da je rad koji je pisao zajedno sa Sergejem Buterinom „O otvorenom problemu konstrukcije operatora Šturm–Liuvilovog tipa sa kašnjenjem“ objavljen u naučnom časopisu „Applied Mathematics Letters“ sa impakt faktorom 3,85. Riječ je o radu u kome su riješili matematički problem star četiri decenije, što je izazvalo veliko interesovanje u svjetskoj matematičkoj zajednici.

U tom radu su dali negativan odgovor na pitanje: „Postoji li jedinstveno rješenje inverznog problema za Šturm-Liuvilove operatore sa konstantnim kašnjenjem i Dirihle/Nojmanovim graničnim uslovima?“.

– Već tada se pojavila sumnja u Jurkov rezultat koji se odnosi na teoremu jedinstvenosti inverznog problema Šturm-Liuvilovog operatora sa konstantnim kašnjenjem i Robinovim graničnim uslovima- kaže Đurić.

Ispostavilo se međutim da je problem sa Robinovim graničnim uslovima mnogo teži, nego što su mogli i da pretpostave.

– Na trenutke sam mislio da će nam biti potrebno nekoliko godina da riješimo problem – kaže Đurić. 

Ipak nakon šest mjeseci rada na ovom problemu, Đurić i Buretin su uspjeli da konstruišu kontraprimjer i ospore teoremu jedinstvenosti koju je zagovarao čuveni profesor Jurko. 

– Mnogi naučnici koji se bave ovom temom duži niz godina vjerovali su u teoremu jedinstvenosti. Nedavno je naš matematičar Nebojša Đurić počeo da zastupa ideju da u opštem slučaju rješenje ne mora biti jedinstveno. S tom idejom obratio se profesoru Jurku koji je odbacio tu tvrdnju i naveo da je ona pogrešna. Nedugo poslije Đurićevu ideju je prihvatio Sergej Buterin. Njihova saradnja se ispostavila uspješna, a njihovi rezultati su promijenili pristup u inverznoj spektralnoj teoriji za diferencijalne operatore sa kašnjenjem – naveli su sa banjalučkog Univerziteta.

Mladi matematičar, Nebojša Đurić rodom je iz Blatnice kod Teslića, na banjalučkom Prirodno-matematičkom fakultetu je diplomirao 2012. godine, a već od naredne godine postao je asistent na AGGF.