Opština Brod nije uspjela osporiti dug od 1,9 miliona KM

Opština Brod nije uspjela da ospori sudske presude po osnovu kojih je firmama  “Termoelektro” iz Broda i “Limikom” iz Banjaluke bila prisiljena da isplati 1,9 miliona maraka, koliko im je ostala dužna “Gradska toplana”.

Naime, Ustavni sud BiH je odbio apelaciju Opštine Brod protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske iz oktobra 2019. godine, a prema kojoj ova lokalna zajednica ima obavezu da isplati ovaj dug.

Firma “Termoelektro” je izgradila toplanu, a “Limikom“ je snabdijevao mazutom. Međutim, preduzeće je 2014. godine otišlo u stečaj, a dugovi su ostali pa je uslijedio višegodišnji sudski proces.

Tako je prema presudi Okružnog privrednog suda u Doboju iz 2017. godine, Opština Brod je uveliko učestvovala u tome da povjerioci ne dođu do svog novca.

Opština je još 2009. godine donijela Odluku o povećanju osnivačkog uloga u “Gradskoj toplani” tako što će zemljište i opremu vrijedno nepunih dva miliona maraka prepisati na ovo javno preduzeće.

Međutim, to nikada nisu uradili, već kada su nadležni bili svjesni da će preduzeće otići u stečaj, a kako bi spasili imovinu, oni u novembru 2013. godine potpisuju aneks ugovora kojim odustaju od prenosa vlasništva.

Utvrđeno je da je opština prouzrokovala štetu povjeriocima jer je umanjila imovinu “Gradske Toplane”.

Opština nije imala interesa niti namjeru da prenese predmetne nekretnine i opremu u vlasništvo “Gradske toplane” upravo kako bi izbjegla izmirenje obveza, između ostalih tužitelja, znajući da bi se oni namirili naplatom iz prodaje te imovine ili iz novčanih sredstava koja bi ostvarivala “Gradska toplana” da je nastavila poslovanje”, stajalo je u presudi Okružnog suda.

Olakšanje za Opštinu je došlo kada je Viši privredni sud je u novembru 2018. godine uvažio njihovu žalbu i presudu preinačio u njihovu korist, odnosno oslobodio ih obaveze plaćanja.

Presuđeno je da je prvostepeni sud donio pogrešan zaključak o odgovornosti Opštine jer imovina koju su planirali da prepišu nikada nije bila u vlasništvu “Toplane”.

Međutim, slavlje je prekinuo Vrhovni sud Republike Srpske presudom od 2. oktobra 2019. godine kojom odbija kao neosnovanu žalbu Opštine i potvrđuje presudu Okružnog privrednog suda u Doboju.

Tu odluku, na posljednjoj sjednici potvrđuje i Ustavni sud BiH.

Opština je u svojoj apelaciji navela kako joj je povrijeđeno pravo na pravično suđenje, pravo na imovinu i djelotvoran pravni lijek.

Smatrali su kako joj je presudom narušen princip prava vlasništva i upisa vlasništva u javne evidencije te da je narušena ujednačena primjena zakona na državnoj teritoriji i pravna sigurnost kao sastavni dio principa vladavine prava, te je predložila da se osporena odluka ukine.

Međutim, Ustavni sud je njihovu apelaciju odbacio kao neosnovanu.

Ustavni sud zaključuje kako nema povrede prava, apelacija se odbija kao neosnovana”, stoji u presudi.

Načelnik opštine Zoran Vidić potvrdio je za CAPITAL da je novac firmama isplaćen još prije dvije godine.

Apelacija nije odlagala izvršenje presude pa se opština kreditno zadužila i platila dug”, kazao je Vidić.

CAPITAL

Tagovi: