Preminuo lingvista Milorad Telebak 

Lingvista Milorad Telebak (Nevesinje, 1942) preminuo je danas u Banjaluci. 

Životni poziv vezao za školu (nastava srpskog jezika), pozorište (lektura govornog izraza) i unapređivanje jezičke kulture naroda (napisi u listovima, emisije na radiju i televiziji, popularni priručnici).

Predavao je scenski govor na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Autor popularnih jezičkih priručnika:

  • Govorimo srpski: S lakoćom do jezičke kulture (pet izdanja: Banja Luka, Priština, Podgorica; nagrada “Sveti Sava”);
  • Muzika riječi: Ka govornoj kulturi (četiri izdanja: Banja Luka; nagrada “Kočićevo pero”);
  • Pravogovor: Ne čitaj kako piše (tri izdanja: Banja Luka, Beograd, Novi Sad);
  • Praktični jezički savjetnik (Istočno Sarajevo);
  • Šta se krije iza etimologije (četiri izdanja: Banja Luka, Istočno Sarajevo, Beograd, Novi Sad);
  • Sa smijehom kroz gramatiku (dva izdanja: Banja Luka);
  • Kako se piše: Rječnik ijekavskih oblika riječi (Banja Luka);
  • Kako se kaže: Hiljadu jezičkih savjeta (dva izdanja: Banja Luka, Novi Sad);
  • Odvojeno, spojeno ili sa crticom (Banja Luka);
  • Velikim ili malim slovom (Banja Luka).

Od 1992. predano je radio na očuvanju pravilnosti i čistote srpskog jezika i unapređivanju jezičke kulture široke javnosti, što je rezultiralo obimnim djelom. Pored već pomenutih jezičkih priručnika, objavio je više od 700 napisa o srpskom jeziku u listovima i popularnim časopisima; pripremio i vodio više od 400 veoma slušanih i gledanih emisija u obrazovnom programu Radija i Televizije Republike Srpske.

Autor je i izvođač poučne jezičke monokomedije “Sa smijehom kroz srpsku gramatiku” – blizu 100 izvođenja u školama, bibliotekama, domovima kulture, pozorištima.

Znajući da suvoparnu gramatiku ne vole da uče ni oni koji moraju, Telebak je narodu pisao i govorio jednostavno – da svima bude pristupačno, duhovito – da svima bude zanimljivo i lako pamtljivo, a da pritom bude i poučno, i praktično.

U tome je “tajna” njegove gledanosti i čitanosti, što mu je donijelo veliku popularnost u narodu.

Zapažen je bio i u stručnoj javnosti na cijelom srpskom jezičkom prostoru.

Dobitnik je visokog stručnog priznanja Matice srpske – Povelje za ukupan doprinos negovanju srpske jezičke kulture. (Prije Telebaka ovo priznanje je dobio samo akademik Ivan Klajn.)

Predsjednik Republike Srpske odlikovao je Telebaka Ordenom Njegoša III reda.

Tagovi: