Srbi porijeklom iz FBiH u opasnosti da ostanu bez imovine

Srbima prijeklom iz opština koje su Dejtonaskim porazumom pripale FBiH obavještenje da bi mogli ostati bez imovine u tom entitetu uputili su iz Mitropolije dabro-bosanske, upozorivši ih da je do sada veliki broj Srba ostao bez prava na svoju imovinu u novim ili zamenjenim zemljišnim knjigama.

I Kabineta Mitropolita dabro-bosanskog u Sarajevu upućeno je Obavještenje o procesu zaštite imovinskih prava Srba u Federaciji BiH, koje sadrži i savjete kako da uz stručnu pravnu pomoć ipak zaštite prava iz imovinskih odnosa.

 „Harminizacija, odnosno zamjena i uspostavljanje novih zemljišnih knjiga, vrši se na način da se javni poziv objavljuje samo u Službenom listu FBiH i dnevnim novinama pojedinačno za svaku katastarsku opštinu, koje su dostupne u FBiH. Zbog toga izbjegli i raseljeni Srbi, te njihovi nasljednici, nemaju saznanja da je njihovo zemljište, ili zemljište predaka, predmet postupka, te se njihovo pravo ne uzima u obzir“ - stoji u obavještenju iz Mitropolije sa sjedištem u Sarajevu.

Takođe, upozorenje iz Mitropolije je da Srbi i wihovi naslednici bez imovine mogu ostati i zbog primjene zakonskih propisa zbog “institucije održaja”.

„Na osnovu člana 58 Zakona o stvarnim pravima FBiH, drugo lice kao samostalni posjednik stiče pravo vlasništva na zemlji nakon perioda od deset ili dvadeset godina neprekidnog posedovanja“ – pojasnili su iz Mitropolije pravno tumačenje Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

U obavještenju se navodi i da je u FBiH ukupno 1864 katastarskih opštine u 79 lokalnih zajednica u deset kantona. Prema poslednjim podacima vlasti u tom entitetu, uspostava novih zemljišnih knjiga izvršena je za 240 katastarskih opština. Time je izvršena zamjena ili uspostavljanje novih zemljišnih knjiga za nešto više od 12 odsto od ukupnog broja katastarskih opština. 

Foto: Ljubinko Đurić

Ipak, još oko 400 hiljada izbeglih i raseljenih Srba sa imovinom u FBiH ima mogućnost da zaštiti svoja prava, naveli su iz Mitropolije. Građani koji se pred nadležnim organima u FBiH izjasne da nisu imali saznanja o javnom pozivu imaju do godinu dana produženja za prijavu.

Zbog svega ovoga, u informisanje Srba poreklom iz Federacije BiH uključila se i Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Uprava savetuje Srbe koji sada žive izvan Federacije da se jave Kancelariji za stručnu pravnu pomoć Republike Srpske.

Iz Kabineta Mitropolita dabro-bosanskog su naveli i kontakte za prijavu: +387 55 490 ili +387 65 090 050, e-mail adresa je [email protected] Kontakti Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH su na e-mail adresu [email protected]

Lj. Đurić