Vic dana: Šifra

Muž i žena imali malu djecu i nikako da na miru odrade one stvari, te su na kraju riješili da naprave šifru.

Kaže žena:

– „Ti kad hoćeš, dođi uhvati me za desnu sisu i stisni jednom, a kad nećeš uhvati me za lijevu sisu i stisni dvaput.“

– „Dobro“, – odgovori muž – „a ti kad hoćeš, povuci me za onu stvar jednom, a kad nećeš povuci me za onu stvar… jedno 250 puta.“

Tagovi: